monsterstok

Meer >

MEET- EN MONSTEROPNAME
Inzetbaar in opslagtanks

> Meet exacte hoogte product in de tanks
> Inzetbaar via meetpoorten of dakpoten
> Monsteropname op verschillende hoogten

slider LKO ITS

Meer >

HOOGTEDETECTIE VOOR TUNNEL
Fotobord waarschuwt chauffeur

> Minder vertragingen
> Minder (financiële) schade
> Fullcolor fotobord waarschuwt chauffeur

slider sam 360

Meer >

DIGITALE LEEROMGEVING
Succesvolle pilot SAM

> Effectiever werktijd benutten
> Training afgestemd op medewerker
> Veiliger werken dankzij digitale leeromgeving

slider blue battery

Meer >

BLUE BATTERY
Nieuwe vorm van energieopslag

> Geen chemische stoffen
> Energieopslag in water en zout
> Testlocatie the Green Village

Innovatie volgens Refine – ‘Getting Better Together’

25 oktober, 2017

Refine staat voor innovatie. Maar hoe ziet dit er in de praktijk uit? Jos Versluis en Ruben van Ardenne vertellen: “Wij hebben de juiste slagkracht en grootte om een individuele uitvinder én corporate klanten op een goede manier te verbinden.”

Samenwerken, verbeteren, verbinden, luisteren, snel handelen, durven, kennisdelen, netwerken, partijen bij elkaar brengen, stimuleren, organiseren, vertrouwen. Deze ingrediënten vormen samen het recept voor innovatie. Toch blijft dit een beetje abstract. Want welk ingrediënt gebruik je wanneer en in welke verhouding? Hoe ontstaat innovatie precies? Refine is het innovatieplatform van Compass, Enigma en Geerdink. Ooit maakten deze drie werkmaatschappijen bewust de keuze om te innoveren. Jos Versluis vertelt over dit begin van innovatie: “Toen Compass, Enigma en Geerdink één groep werden, hebben we ervoor gekozen ons in de markt niet op prijs te onderscheiden, maar op continu kwalitatief verbeteren. Intern én extern. Binnen de organisatie hebben we dat vormgegeven door een concreet verbeterprogramma, waardoor medewerkers worden gestimuleerd na te denken over slimme oplossingen. Dit alleen al leidt tot innovatieve oplossingen voor praktische problemen.”

Individuele uitvinders

Refine haalt veel inspiratie om te innoveren ook uit uitvinders op wie het graag een beroep doet. Deze eenpitters zijn briljant in hun vak – of dat nu werktuigbouwkunde of chemie is – en vormen een prima team met Refine. Versluis legt uit: “Met Marcel Binckhorst en Mar van der Hoek
hebben we uitvinders in ons netwerk die de motor vormen achter veel innovaties. Refine en deze uitvinders versterken elkaar. Zij hebben de geniale ideeën, wij als mkb-organisatie hebben de structuur, het organiserend vermogen en het geld om deze ideeën werkelijkheid te laten worden en te vermarkten. Win-win dus. Bijkomend voordeel is onze wendbare organisatie. Deze uitvinders zijn soms ook bij de grote bedrijven uit de branche op bezoek geweest. Maar die gesprekken stranden vaak omdat de uitvinders uiteindelijk niet hoog genoeg in de hiërarchie van zo’n bedrijf komen. Bij ons is dat niet zo, wij hebben een vrij platte organisatie en kunnen daardoor snel handelen en besluiten.”

Photonics based sensing

Eén van de genoemde uitvinders, Mar van der Hoek van vanderHoekPhotonics, is expert op het gebied van photonics-technologie. Toen Compass enkele jaren geleden wilde gaan innoveren met glasvezel, kwam het met Van der Hoek in contact. “Ik trof daar een groep mensen aan die duidelijk eager was om te innoveren,” laat Van der Hoek weten. “Alles wat ik ze vertelde over mijn vakgebied werd geabsorbeerd als in een spons. Behalve dat ze enthousiast luisterden, gingen ze ook praktisch aan de slag met photonics based sensing. Dat heeft inmiddels tot concrete projecten geleid. Zo heb ik met hen gewerkt aan een plan om met behulp van optische sensoren effecten te meten in grote opslagtanks. Erg innovatief, want meten met licht is volkomen veilig, in tegenstelling tot meten met elektriciteit.” Van der Hoek beschouwt zichzelf als visionair in zijn vakgebied en spiegelt Compass dan ook vaak stippen aan de horizon voor. “Die worden altijd positief ontvangen. Zo schets ik regelmatig het voorbeeld van de door mij in 1992 bedachte spoorwegsensortechnologie, om vierkante wielen en assen van treinen te meten. Die werd destijds sceptisch ontvangen, maar intussen wordt die op talloze plaatsen wereldwijd toegepast. Dit voorbeeld gebruik ik om aan te geven hoe je door risico te nemen met een innovatie kunt vooruitlopen op de toekomst. Zo denk ik dat optische sensortechnologie ook de toekomst heeft, en Compass is bij uitstek een partij die die visie deelt en vervolgens risico’s durft te nemen. Ik merk dat ze mij vertrouwen.”

Cocreatie met klant

Om dergelijke innovatieve ideeën op de markt te brengen, is nog een schakel onontbeerlijk: de klant. Van Ardenne: “De klant moet natuurlijk de toegevoegde waarde zien van het idee dat wij introduceren. Samen met hem verfijnen we vervolgens dat idee, zodat het goed op de markt kan komen. Echte cocreatie dus.” Op deze manier ontstaan de beste, veiligste en duurzaamste innovaties. Concrete voorbeelden van waar deze aanpak toe heeft geleid zijn onder meer tankreiniging met innovatieve robots en de Blue Battery. De crux van innovatie volgens Refine zit hem dus vooral in het nauwe samenwerken. Versluis: “Geerdink, Compass en Enigma hebben de juiste slagkracht en grootte om een individuele uitvinder én de corporate klanten op een goede manier te verbinden.”