monsterstok

Meer >

MEET- EN MONSTEROPNAME
Inzetbaar in opslagtanks

> Meet exacte hoogte product in de tanks
> Inzetbaar via meetpoorten of dakpoten
> Monsteropname op verschillende hoogten

slider LKO ITS

Meer >

HOOGTEDETECTIE VOOR TUNNEL
Fotobord waarschuwt chauffeur

> Minder vertragingen
> Minder (financiële) schade
> Fullcolor fotobord waarschuwt chauffeur

slider sam 360

Meer >

DIGITALE LEEROMGEVING
Succesvolle pilot SAM

> Effectiever werktijd benutten
> Training afgestemd op medewerker
> Veiliger werken dankzij digitale leeromgeving

slider blue battery

Meer >

BLUE BATTERY
Nieuwe vorm van energieopslag

> Geen chemische stoffen
> Energieopslag in water en zout
> Testlocatie the Green Village

Innovatie volgens Refine – ‘Getting Better Together’

25 oktober, 2017

Refine staat voor innovatie. Maar hoe ziet dit er in de praktijk uit? Jos Versluis en Ruben van Ardenne vertellen: “Wij hebben de juiste slagkracht en grootte om een individuele uitvinder én corporate klanten op een goede manier te verbinden.”

Samenwerken, verbeteren, verbinden, luisteren, snel handelen, durven, kennisdelen, netwerken, partijen bij elkaar brengen, stimuleren, organiseren, vertrouwen. Deze ingrediënten vormen samen het recept voor innovatie. Toch blijft dit een beetje abstract. Want welk ingrediënt gebruik je wanneer en in welke verhouding? Hoe ontstaat innovatie precies? Refine is het innovatieplatform van Compass, Enigma en Geerdink. Ooit maakten deze drie werkmaatschappijen bewust de keuze om te innoveren. Jos Versluis vertelt over dit begin van innovatie: “Toen Compass, Enigma en Geerdink één groep werden, hebben we ervoor gekozen ons in de markt niet op prijs te onderscheiden, maar op continu kwalitatief verbeteren. Intern én extern. Binnen de organisatie hebben we dat vormgegeven door een concreet verbeterprogramma, waardoor medewerkers worden gestimuleerd na te denken over slimme oplossingen. Dit alleen al leidt tot innovatieve oplossingen voor praktische problemen.”

Individuele uitvinders

Refine haalt veel inspiratie om te innoveren ook uit uitvinders op wie het graag een beroep doet. Deze eenpitters zijn briljant in hun vak – of dat nu werktuigbouwkunde of chemie is – en vormen een prima team met Refine. Versluis legt uit: “Met Marcel Binckhorst en Mar van der Hoek
hebben we uitvinders in ons netwerk die de motor vormen achter veel innovaties. Refine en deze uitvinders versterken elkaar. Zij hebben de geniale ideeën, wij als mkb-organisatie hebben de structuur, het organiserend vermogen en het geld om deze ideeën werkelijkheid te laten worden en te vermarkten. Win-win dus. Bijkomend voordeel is onze wendbare organisatie. Deze uitvinders zijn soms ook bij de grote bedrijven uit de branche op bezoek geweest. Maar die gesprekken stranden vaak omdat de uitvinders uiteindelijk niet hoog genoeg in de hiërarchie van zo’n bedrijf komen. Bij ons is dat niet zo, wij hebben een vrij platte organisatie en kunnen daardoor snel handelen en besluiten.”

Photonics based sensing

Eén van de genoemde uitvinders, Mar van der Hoek van vanderHoekPhotonics, is expert op het gebied van photonics-technologie. Toen Compass enkele jaren geleden wilde gaan innoveren met glasvezel, kwam het met Van der Hoek in contact. “Ik trof daar een groep mensen aan die duidelijk eager was om te innoveren,” laat Van der Hoek weten. “Alles wat ik ze vertelde over mijn vakgebied werd geabsorbeerd als in een spons. Behalve dat ze enthousiast luisterden, gingen ze ook praktisch aan de slag met photonics based sensing. Dat heeft inmiddels tot concrete projecten geleid. Zo heb ik met hen gewerkt aan een plan om met behulp van optische sensoren effecten te meten in grote opslagtanks. Erg innovatief, want meten met licht is volkomen veilig, in tegenstelling tot meten met elektriciteit.” Van der Hoek beschouwt zichzelf als visionair in zijn vakgebied en spiegelt Compass dan ook vaak stippen aan de horizon voor. “Die worden altijd positief ontvangen. Zo schets ik regelmatig het voorbeeld van de door mij in 1992 bedachte spoorwegsensortechnologie, om vierkante wielen en assen van treinen te meten. Die werd destijds sceptisch ontvangen, maar intussen wordt die op talloze plaatsen wereldwijd toegepast. Dit voorbeeld gebruik ik om aan te geven hoe je door risico te nemen met een innovatie kunt vooruitlopen op de toekomst. Zo denk ik dat optische sensortechnologie ook de toekomst heeft, en Compass is bij uitstek een partij die die visie deelt en vervolgens risico’s durft te nemen. Ik merk dat ze mij vertrouwen.”

Cocreatie met klant

Om dergelijke innovatieve ideeën op de markt te brengen, is nog een schakel onontbeerlijk: de klant. Van Ardenne: “De klant moet natuurlijk de toegevoegde waarde zien van het idee dat wij introduceren. Samen met hem verfijnen we vervolgens dat idee, zodat het goed op de markt kan komen. Echte cocreatie dus.” Op deze manier ontstaan de beste, veiligste en duurzaamste innovaties. Concrete voorbeelden van waar deze aanpak toe heeft geleid zijn onder meer tankreiniging met innovatieve robots en de Blue Battery. De crux van innovatie volgens Refine zit hem dus vooral in het nauwe samenwerken. Versluis: “Geerdink, Compass en Enigma hebben de juiste slagkracht en grootte om een individuele uitvinder én de corporate klanten op een goede manier te verbinden.”

Innovatieve Blue Battery ontstaan door samenwerking

18 oktober, 2017

Innovatie – Een mooie mijlpaal; vanaf deze zomer wordt op The Green Village in Delft de bijzondere Blue Battery getest, een nieuwe vorm van energieopslag. Ruben van Ardenne van Compass vertelt: “Schoon, schaalbaar, efficiënt en veilig energie opslaan, dat zijn dé grote voordelen van de Blue Battery.”

Duurzame energieopwekking – met bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens – staat al heel wat jaren in de spotlights. Maar de toekomst is ook aan een andere innovatie: duurzame energieopslag. Momenteel gaapt er een gat tussen duurzame energieproductie en energieconsumptie. Neem de zonnepanelen. In de zomermaanden is de energieproductie ervan doorgaans groter dan de energieconsumptie, en in de wintermaanden is het precies andersom. Nu is het nog zo dat een netbeheerder betaalt voor de teruggeleverde energie, maar volgens Ruben van Ardenne, manager Strategie en Innovatie bij Compass, is het zeer de vraag of dit in de toekomst ook nog het geval is. “Het is geen houdbaar businessmodel. Want iemand belast het netwerk met het terugleveren van energie, maar de netbeheerder moet dat netwerk onderhouden, uitbreiden én tegelijkertijd betalen voor de teruggeleverde energie. In mijn ogen komt er een moment dat iemand moet betalen als hij energie levert aan het net, de grens van het huidige systeem is bereikt. Wat is het volgende dat dan gebeurt? Mensen willen zelf hun energie gaan opslaan, om die te gebruiken wanneer ze die nodig hebben.”

Zoet en zout water

Wie aan opslag van energie denkt, denkt al snel aan batterijen. Daar zijn er al een aantal van, denk aan de Tesla Power Wall. Aan dat rijtje kan een bijzondere batterij worden toegevoegd: de Blue Battery. Van Ardenne legt uit wat dat precies is. “De Blue Battery is een zogeheten flow battery, die gebruikmaakt van de osmosetechniek. In het kort komt het erop neer dat brak water door een stack membranen stroomt, daardoor vindt ionen-uitwisseling plaats, wat zoet en zout water als restproducten oplevert. Door de richting waarin het water stroomt kun je energie opslaan of afdragen. Om het even concreet te maken: stel je hebt een surplus aan zonne-energie door een piek in de productie. Het Blue Battery-systeem zorgt er dan voor dat dit surplus wordt gebruikt om brak water te scheiden in zoet en zout water, waarmee het teveel aan energie wordt opgeslagen. Bij een tekort aan energie werkt dit principe andersom. Zoet en zout water worden op basis van de vraag van een klant samengebracht in die stapeling van membranen en wekken op die manier elektriciteit op.”

Geen chemische stoffen

Veel bestaande batterijen richten zich op een huishouden, bijvoorbeeld door een koppeling met een elektrische auto. De Blue Battery is in eerste instantie niet bedoeld voor consumenten, maar richt zich op een grotere schaal, denk aan een woonwijk, een bedrijvenpark of een boerenbedrijf. De voordelen van de Blue Battery zijn legio. Om te beginnen is hij schoon, zo vertelt Van Ardenne: “In tegenstelling tot andere batterijen gebruikt de Blue Battery geen chemische en toxische stoffen. Water en zout, meer is er niet nodig. Bijkomend voordeel is natuurlijk dat zowel water als zout enorm voorradig is. We maken dus geen gebruik van eindige stoffen.” Andere voordelen: de Blue Battery is efficiënt – gangbare batterijen hebben te maken met relatief veel energieverlies, de Blue Battery heeft dit nauwelijks – en snel schaalbaar. “Het Blue Battery-systeem is eenvoudig aan te passen aan de wensen van een klant. Een groter gewenst vermogen betekent in feite alleen dat er meer water nodig is. Je kunt je voorstellen dat in de toekomst bijvoorbeeld een boerenbedrijf dat al zijn daken vol heeft liggen met zonnepanelen geïnteresseerd is. Het teveel aan energie kan worden opgeslagen via de Blue Battery en bijvoorbeeld worden afgestaan aan een woonwijk.”

Schoolvoorbeeld van samenwerking

De Blue Battery is een schoolvoorbeeld van een samenwerking tussen verschillende partijen met elk hun eigen inbreng. Van Ardenne: “Echte innovatie kan volgens mij ook alleen maar door samenwerking totstandkomen. Voor de Blue Battery werken AquaBattery, Technolution en Compass samen. AquaBattery is het bedrijf van de gepatenteerde membraantechniek en zit als zodanig als eigenaar achter de Blue Battery. Technolution zorgt met zijn Battery Management System voor het aansturen van de batterij. Hun inhoudelijke kennis wordt door ons aangevuld met system integration. Kortweg zorgt Compass ervoor dat de technische ideeën van AquaBattery en Technolution waarde krijgen door uiteindelijk een concreet product naar de markt te brengen. Wij geven daarmee innovatiekracht handen en voeten. Door bijvoorbeeld duidelijke doelen te stellen, overzicht te houden, deadlines te markeren waar naartoe kan worden gewerkt, partijen bij elkaar te brengen en belangrijker nog: partijen in beweging te krijgen om aan het eind van de rit echt iets op te leveren.”

The Green Village als ideale testlocatie

Naast de genoemde partijen zijn onder meer de TU Delft, Alliander en Enexis betrokken, de laatste twee als investeerders. En niet te vergeten The Green Village, want dat is de plaats waar Compass eind mei de testlocatie gaat bouwen. Van Ardenne: “De techniek van de Blue Battery is bewezen werkzaam, er bestaat een ontwerp op labschaal, nu is het zaak goed te testen op grotere schaal. The Green Village is een ideale pilotlocatie, omdat daar huizen en kantoren komen die kunnen worden aangesloten op de Blue Battery. Voorlopig gaan we een jaar testen en kijken daarbij naar van alles: formaat van de batterij, rendement, werking, benodigde hoeveelheid water enzovoort. Het einddoel is dat er een flexibel product komt dat snel aanpasbaar is aan de wensen van de klant. Maar first things first, voor nu is het een mooie mijlpaal dat we een testopstelling gaan bouwen op The Green Village, met een bruikbaar model van de Blue Battery.”

Bekijk hier het filmpje waarin de werking van de Blue Battery wordt uitgelegd.